0900 - 04 01 250

direct contact (€0,50 cpm)
Yves Vlassenroot
15 september 2014

Uitsluiting erfenis bij verdeling huwelijksgemeenschap?

Bij het opstellen van de akte huwelijkse voorwaarden kunnen partijen bepaalde vermogensbestanddelen uitsluiten. Zo kan bijvoorbeeld een eigen woning van de vrouw buiten de huwelijksgemeenschap vallen als dat partijen dat wensen. Dit geldt ook voor een erfenis. In de akte kan een bepaling worden opgenomen die regelt dat tijdens het huwelijk gelden die uit een…

Lees meer...

Doel scheidingshulp

Zoveel mogelijk informatie over echtscheiding ten behoeve van mensen die gaan scheiden of overwegen te gaan scheiden beschikbaar stellen. Op laagdrempelige wijze en geheel vrijblijvend.

scheidingshulp.nl is een initiatief van Kan Vlassenroot Advocaten